Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 544 / 2001 in anul 2020