Raport de evaluare a implementării Legii Nr. 52 / 2003 in anul 2020