3. Proces Verbal sedință publica extraordinara  a Consiliului Local al orașului Piatra Olt din data de 18.02.2020

2. Proces Verbal sedință publica ordinara  a Consiliului Local al orașului Piatra Olt din data de 30.01.2020

1. Proces Verbal sedință publică de îndată a Consiliului Local al orașului Piatra Olt din data de 08.01.2020

Skip to content