Proces Verbal ședință publică ordinară a Consiliului Local al Orașului Piatra Olt din 29.12.2020