Proces Verbal ședință publică de îndată a Consiliului Local al Orașului Piatra Olt din 20.01.2021