Proces Verbal ședință publică ordinară a Consiliului Local al Orașului Piatra Olt din 28.01.2021