Proces Verbal ședință publică ordinară a Consiliului Local al Orașului Piatra Olt din 12.11.2020