Anunţ public privind dezbaterea publică S.C. SCADT S.A