Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. SCADT S.A.