Transparenţa în administrarea publică a tuturor problemelor cu care se confruntă o localitate este un proces de extremă importanţă. Transferul continuu de informaţii de la autoritatea executivă la cetăţeni şi invers reprezintă o continuitate firească a parteneriatului dintre aceştia. Îmbucurător este faptul că numeroşi cetăţeni, pe fondul informaţiilor primite de la Autoritatea Publică Locală, au propus spre dezbatere şi adoptare mai multe proiecte de hotărâri.


Am încercat, şi în mare parte cred că am reuşit, sa creem un climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici. Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionariilor publici sunt supuse în permanenţă monitorizării cetăţenilor. Funcţionarii publici au datoria de a acorda prioritate interesului public, de a asigura egalitatea şi impartialitatea totală în rezolvarea problemelor cu care se confruntă cetăţeanul. Profesionalismul, responsabilitatea, competenţa şi corectitudinea sunt principiile fundamentale care definesc funcţionarii publici din Primaria Piatra-Olt.

Calitatea serviciilor publice în beneficiul cetăţeanului este în permanent îmbunătăţită prin participarea activă la luarea deciziilor şi transpunerea lor în practică. În condiţiile legii, asigurăm transparenţa actului administrativ. Parteneriatul în actul de informare publică între funcţionari şi cetăţeni este în continu în atenţia noastră şi urmărim în permanenţă, conform principiului “Întotdeauna este loc de mai bine!” îmbunătăţirea calităţii acestuia.


ing. Tudor UDRESCU
Primarul oraşului Piatra Olt

Skip to content