Serviciul Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Documentele necesare pentru schimbare destinatie

 • Cerere tip;
 • Chitanta de achitare a taxei pentru Certificat de Urbanism;
 • Copie BI/CI si certificat de inregistrare fiscala a solicitantului;
 • Extras de Carte Funciara de informare actualizat la zi;
 • Plan de amplasament si delimitare vizat de O.C.P.I.;
 • Plan de incadrare in zona;
 • Plan de situatie pe suport topografic, cu identificarea parcelelor cadastrale, inclusiv a vecinilor directi, dupa caz;
 • Memoriu tehnic justificativ;
 • Copie dupa Autorizatia de Construire a cosntructiei la care se solicita schimbarea de destinatie, impreuna cu planul de situatie vizat de la A.C.;

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

           Conform prevederilor art. 19 din Ordinul  Nr. 839 din 2009, actele necesare pentru intocmirea documentatiei care sta la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt urmatoarele:

 • Cerere tip conform formularului F1 din Anexa 1, Ordin Nr. 839 din 2009:

           – Elemente de identificare solicitant (nume, adresa, CNP) / reprezentant / mandatar proprietar;

           – Elemente de identificare imobil (constructie sau teren) pentru care se solicita certificat (localitate, strada, nr. cadastral, nr. carte funciara);

           – Elemente care definesc scopul solicitarii;

 • Planuri cadastrale / topografice, impreuna cu inventarul de coordonate (intocmite si semnate de topograf autorizat), cu evidentierea imobiliara in cauza astfel: 

           – Plan de incadrare in zona la una din scarile 1:10000, 1:5000, dupa caz;

           – Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

 • Extras de Carte funciara – actualizat;
 • Taxa pentru emiterea certificatului de urbanism;
 • Memoriu tehnic (intocmit de proiectant) – in care se va prezenta, pe scurt:

           – Date privind imobilul in cauza (suprafata, numar de constructii existente, POT existent, CUT existent) si descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea tip, pentru lucrari de construire care se incadreaza in prevederile art. 3 din Legea 50 din 1991, insotit de plan de situatie propus;

 • In cazul in care se solicita construirea unui imobil nou cu alta destinatie decat cele invecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicarii prevederilor HCL Nr. 53 din 2017;
 • Pentru interventii asupra constructiilor existente, respectiv lucrari de extindere, mansardare, desfiintari partiale, cat si pentru constructii noi propuse, se va prezenta planul de situatie propus – intocmit de proiectant (in relatie cu vecinatatea stanga / dreapta parcelei aflate in studiu);
 • Pentru comasari / dezlipire (operatiuni notariale) – planuri cu propunerea dupa comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat

Registrul Certificate Urbanism

Nr. CrtDataNr. CerereData CerereDenumire LucrareAdresa LucrariiSuprafata teren (mp) cu taxaNumele si Prenumele SolicitantuluiAdresa
17.26.03.20211476525.03.2021Construire locuinta parterPiatra Olt, Str. Morunesti, Nr. 7B1000 mp - 15 LeiOlaru Mihai si Olaru Tatiana-AdelaSlatina, Str. Mihai Eminescu, Nr. 19, Bl. 19, Sc. C, Et. 1, Ap. 7
16. 26.03.20211471824.03.2021Alipire TerenPiatra Olt, Str. Fundeni, Nr. 4A2410 mp - 29 LeiGhica Amalia ElenaSlatina, Str. Libertatii, Nr. 4, Bl. FA15, Sc. B, Et. 4, Ap. 20
15.23.03.20211442718.03.2021Construire anexa gospodareascaPiatra Olt, Str. Fundeni, Nr. 903748 mp - 42 LeiVoicu IulianaSlatina, Str. N. Iorga, Nr. 17, Bl. 9, Sc. A, Ap. 10
14.18.03.20211434417.03.2021Operatiuni NotarialePiatra Olt, Str. Traian, Nr. 981871 mp - 24 LeiRaducan PavelSlatina, Aleea Rozelor, Nr. 1, Bl. GA 18, Sc. A, Et. 1, Ap. 7
13.15.03.20211423115.03.2021Operatiuni NotarialePiatra Olt, Str. Fundeni, Nr. 581936 mp - 25 LeiBungiu ElenaPiatra Olt, Str. Fundeni, Nr. 58
12.12.03.20211410011.03.2021"Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, jud. Olt"Piatra OltLung. tot. cond. L=71.293 kmOrasul Piatra OltStr. Florilor, Nr. 2
11.11..03.20211403010.03.2021Construire locuinta parterPiatra Olt, Str. Inv. Ion Osadciuc, Nr. 28975 mp - 15 LeiIon LenutaBucuresti, Aleea Bujoreni, Nr. 2, Bl. P1, Sc. 3, Et. 1, Ap. 48
1023.02.20211323722.02.2021Operatiuni notariale - dezmembrare terenPiatra Olt, str. Padurea Sarului, nr. 171985 mp - 25 leiDragan GheorghePiatra Olt, str. Morunesti, nr. 33
9.23.02.20211302117.02.2021Investitii productive in acvacultura la amenajarea piscicola Piatra OltPiatra Olt, T 121, P 2103/1, P 2103/2, P 2103/3, P 2103/4, P 2103/5, T 122, P 2107/1, P 2107/2, P 2107/3, P 2107/4, P 2107/5, P 2107/6, P 2107/7, P 2107/8, P 2107/9190000 mp - 1905 leiSC Grup Primacons SRLSlatina, str. Pitesti, nr. 213
8.23.02.20211302217.02.2021Investitii productive in Acvacultura in ferma piscicola Alunis - piatra extindere, supraetajare si acoperire terasa corp C1, modernizare corp C9, desfiintare corpurile C3,C4,C5, imprejmuire teren si utilitatistr. Alunis, nr. 369151 mp - 97 leiSC Grup Primacons SRLSlatina, str. Pitesti, nr. 213
7.16.02.20211286412.02.2021Construire locuinta parterPiatra Olt, str. Padurea Sarului, nr. 231475 mp - 20 lei Predut VirgilSlatina, str. Cornisei, nr. 8, bl. FA 6, sc. G, et. 4, ap.20
6.15.02.20211291815.02.2021Operatiuni notariale - vanzare terenPiatra Olt, str. Trandafirilor, nr. 741000 mp - 15 leiIvancescu DumitruPiatra Olt, str. Jugaliei, nr. 2
5.12.02.20211276010.02.2021Amenajare iaz piscicolPiatra Olt, T 127, P 531500 mp - 320SC ADM Consulting Company SRLSlatina, str. Aleea Rozelor, nr. 16, bl. FA 29, sc. A
4.09.02.20211269909.02.2021Operatiuni notariale - vanzare terenPiatra Olt, sat Bistrita Noua, str. Flestenoaga, nr. 17A982 mp - 15 leiMonea MariaPiatra Olt, str. Victoriei, nr. 132
3.02.02.20211228101.02.2021Construire Locuinta P Piatra Olt, str. Ing Calinderu, nr. 761122 mp - 15 leiRaducan Doru Petre si Raducan Elena IoanaSlatina, Aleea Rozelor, nr. 12, bl. FB17, sc. E, et. 4, ap. 17
2.25.01.20211176419.01.2021Construire baza silozuri FNC si anexeT 35 P 260000 mp - 605 leiSC Acidava Land SRLPiatra Olt, str. 1 Decembrie, nr. 1b
1.25.01.20211175719.01.2021Amenajare organizare santier pentru executarea lucrarilor "Extinderea retelelor de apa uzata pentru aglomerarea Piatra-Olt-Ganeasa-OT-CL-17" T 117 P 1094/2T 117 P 1094/21500 mpSC Wagramer Termo 2000 SRLSlatina

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire

         In conformitate cu prevederile Legii 50 din 1991 republicata, documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse in doua exemplare originale sau legalizate (stampile, extrase carte funciara, acorduri notariale, expertize).

          Documentatiile pentru emiterea Autorizatiilor de Construire vor fi primite numai daca sunt indeplinite conditiile legale si numai daca documentatiile anexate sunt prezentate in urmatoarea ordine:

 • Cererea pentru Autorizatia de Construire (copie dupa buletin / carte de identitate sau certificat de inregistrare fiscala – dupa caz); 
 • Anexa la cerere;
 • Dmultipluda achitarii taxelor de autorizare;
 • Dmultipluda O.A.R;
 • Certificat de urbanism – in copie;
 • Breviar de calcul al indicilor urbanistici (conform Ordonantei Nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii Nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului);
 • Extras C.F – actualizat;
 • Acorduri notariale, contracte de inchiriere;
 • H.C.L pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (daca este cazul);
 • Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatori de proiecte;
 • Expertiza tehnica sau de acord proiectant initial (daca este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Deviz lucrari;
 • Foaie capat proiect;
 • Lista semnaturi proiect;
 • Borderou proiect arhitectura;
 • Borderou proiect rezistența;
 • Borderou proiect instalații;
 • Documentatie proiect: 

          – Piese scrise;

          – Memoriu tehnic arhitectura;

          – Memoriu tehnic rezistenta;

         –  Memorii tehnice instalatii;

          – Memoriu tehnic organizare execuție;

         – Memoriu tehnic sistematizare verticală;

         – Piese desenate;

         – Plan incadrare in teritoriu;

         – Plan reglementari PUZ, PUD (dupa caz);

         – Plan de situatie vizat de OCPI;

         – Planse Proiect A.C.;

         – Planse scheme instalatii;

         – Plan organizare santier;

 

Registrul Autorizatii Construire

Nr. CrtDataNr. CerereData CerereNumele si Prenumele (Societatea)Domiciliul si Adresa SolicitantuluiDenumire LucrareAdresa AmplasamentValoarea Lucrare - Taxa Autorizatie - LeiNr. ChitantaData ChitantaTaxa Prelungire/RegularizareData Prelungire/Regularizare
4.26.03.20211479125.03.2021Raducan Doru PetreSlatina, Aleea Rozelor, Nr. 12, Bl. FB17, Sc. E, Et. 4, Ap. 17Construire Locuinta PPiatra Olt, Str. Ing. Calinderu, Nr. 76100000 - 500 Lei125.03.2021
3.23.03.20211458322.03.2021Predut Virgil si Predut Madalina Florina Slatina, Str. Cornisei, Nr. 8, Bl. FA6, Sc. G, Et. 4, Ap. 20Construire locuinta parter Piatra Olt, Str. Padurea Sarului, Nr. 2376066 - 380 Lei257822.03.2021
2.01.03.20211298116.02.2021Cocos Emilian si Cocos Ionela Laura Slatina, str. Toamnei, nr. 24, bl. 24C, sc. A, et. 3, ap. 314 Construire locuinta P+MPiatra Olt, str. Ing, Calinderu166441 - 832127016.02.2021
1.25.01.20211191822.01.2021Predut Marius MarinelPiatra Olt, str. Albinelor, Nr. 6Continuare lucrari construire locuinta P+M cu AC Nr. 1 din 09.01.2019Piatra Olt, Str. Albinelor, Nr. 1020000 - 200 Lei48622.01.2021

Formulare

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
9.Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor2021Descarca
8.Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor2021Descarca
7.Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare2021Descarca
6.Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare2021Descarca
5.Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism2021Descarca
4.Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism2021Descarca
3.Cerere eliberare certificat de nomenclatura stradala2021Descarca
2.Cerere eliberare autorizatie bransament CAO2021Descarca
1.Cerere eliberare certificat de edificare/extindere a constructiei detinute2021Descarca
Sari la conținut