Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr. Crt.ConținutZiuaLunaAnCaracterAcțiuni
280.Proiect de Hotarare Nr. 34 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte04Iunie 2024NormativDescarcă
279.Proiect de Hotarare Nr. 33 Cu privire la: aprobare valoare finala contract lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": Reabilitare, Modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra" prin POR AXA 13 28Mai2024NormativDescarcă
278.Proiect de Hotarare Nr. 32 Cu privire la: aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in sistem tura/contratura17Mai2024NormativDescarcă
277.Proiect de Hotarare Nr. 31 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultat in urma finalizarii procedurilor de achizitii pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt, - etapa II", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentant categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului17Mai2024NormativDescarcă
276.Proiect de Hotarare Nr. 30 privind rectificarea bugetului local pentru anul 202416Mai2024NormativDescarcă
275.Proiect de Hotarare Nr. 29 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie gaze naturale la nivelul orasului Piatra Olt, judetul Olt, in cadrul proiectului: "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt"16Mai2024NormativDescarcă
274.Proiect de Hotarare Nr. 28 privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de infiintare a sistemului de distributie a gazelor naturale si de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt16Mai2024NormativDescarcă
273.Proiect de Hotarare Nr. 27 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general rezultat in urma finalizarii procedurilor de achizitii pentru obiectivul de investitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, Oras Piatra Olt, judetul Olt", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului16Mai2024NormativDescarcă
272.Proiect de Hotarare Nr. 26 Cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea inteligenta de distributie de gaze naturale in orasul Piatra Olt. judetul Olt", aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"15Aprilie2024NormativDescarcă
271.Proiect de Hotarare Nr. 25 Cu privire la aprobarea redeventei anuale calculate pentru anul 2024 de SC Compania de Apa Olt SA12Aprilie2024NormativDescarcă
270.Proiect de Hotarare Nr. 24 Cu privire la: acordul de participare in cadrul Programului vizand sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate04Aprilie2024NormativDescarcă
269.Proiect de Hotarare Nr. 23 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Prelungire retea canalizare in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"04Aprilie2024NormativDescarcă
268.Proiect de Hotarare Nr. 22 Cu privire la aprobarea Contului de incheiere al exercitiului bugetar al orasului Piatra Olt pentru anul 202303Aprilie2024NormativDescarcă
267.Proiect de Hotarare Nr. 21 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta03Aprilie2024NormativDescarcă
266.Proiect de Hotarare Nr. 20 Cu privire la: aprobare reanalizare si actualizare deviz general estimativ si indicatorii tehnico-economici, pentru proiectul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin programul National de Investitii "Anghel Saligny"25Martie2024NormativDescarcă
265.Proiect de Hotarare Nr. 19 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Marinescu Constantin si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt25Martie2024NormativDescarcă
264.Proiect de Hotarare Nr. 18 Cu privire la: aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical in sistem tura/contratura21Martie2024NormativDescarcă
263.Proiect de Hotarare Nr. 17 Cu privire la: reanalizarea HCL Nr. 13/09.02.2024 referitoare la stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului28Februarie2024NormativDescarcă
262.Proiect de Hotarare Nr. 16 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei27Februarie2024NormativDescarcă
261.Proiect de Hotarare Nr. 15 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"22Februarie2024NormativDescarcă
260.Proiect de Hotarare Nr. 14 privind inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt21Februarie2024NormativDescarcă
259.Proiect de Hotarare Nr. 13 pentru aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru orasul Piatra Olt, judetul Olt19Februarie2024NormativDescarcă
258.Proiect de Hotarare Nr. 12 Cu privire la aprobarea Planului de Lucrari de interes local, ce se vor executa de catre beneficiarii Legii 416/2001 pe anul 202405Februarie2024NormativDescarcă
257.Proiect de Hotarare Nr. 11 Cu privire la: stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului05Februarie2024NormativDescarcă
256.Proiect de Hotarare Nr. 10 Cu privire la: stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta si cuantumul acestora pentru persoanele aflate in situatii deosebite05Februarie204NormativDescarcă
255.Proiect de Hotarare Nr. 9 Cu privire la: Inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt31Ianuarie2024NormativDescarcă
254.Proiect de Hotarare Nr. 8 privind aprobarea participarii si aderarii Orasului Piatra Olt Judetul Olt, in calitate de memebru fondator la formarea parteneriatului public privat FLAG-Asociatia Grupul de Actiune Locala "Olt 2027""Pescuit si Acvacultura - scrierea, depunerea, contractarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala privind zonele de pescuit si acvacultura din judetul Olt si localitatile memebre, cu finantare prin programul pentru Acvacultura si Pescuit(PAP) 2021-2027, adoptat de Comisia Europeana la data de 30.11.2022"26Ianuarie2024NormativDescarcă
253.Proiect de Hotarare Nr. 7 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta26Ianuarie2024NormativDescarcă
252.Proiect de Hotarare Nr. 6 privind aprobarea utilizarii sumei de 241.047,69 lei din excedentul anual al bugetului local al orasului Piatra Olt, rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2023 pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local sursa A pentru anul 2024 17Ianuarie2024NormativDescarcă
251.Proiect de Hotarare Nr. 5 Cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiec "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru sediul Consiliului Local - Primarie P+1E oras Piatra Olt, judetul Olt"17Ianuarie2024NormativDescarcă
250.Proiect de Hotarare Nr. 4 Cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta pentru corpul C1 - Liceu Tehnologic Piatra Olt si corp C6 - Centrala Termica, oras Piatra Olt, Judetul Olt"17Ianuarie2024NormativDescarcă
249.Proiect de Hotarare Nr. 3 Cu privire la : reanalizarea HCL nr.72/2023 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului extravilan in suprafata de 5000 mp extravilan apartinand UAT Piatra Olt15Ianuarie2024NormativDescarcă
248.Proiect de Hotarare Nr. 2 Cu privire la : aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202411Ianuarie2024NormativDescarcă
247.Proiect de Hotarare Nr. 1 pentru acordarea unor mandate speciale reprezentantului Orasului Piatra Olt în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în vederea exercitării votului pentru încheierea Actelor Adiționale la Contractele de delegare nr. 6867/18.06.2018 și nr. 2542/06.12.2021, aferente Serviciului Public de salubrizare a localităților din Judetul Olt, 08Ianuarie2024NormativDescarcă
246.Proiect de Hotarare Nr. 89 Privind: Rectifcarea bugetului local pe anul 202327Decembrie2023NormativDescarcă
245.Proiect de Hotarare Nr. 88 Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt, anul 2024-202522Decembrie2023NormativDescarcă
244.Proiect de Hotarare Nr. 87 Cu privire la: aprobarea atestarii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt21Decembrie2023NormativDescarcă
243.Proiect de Hotarare Nr. 86 Privind aprobarea Bugetului Local pentru anul 202421Decembrie2023NormativDescarcă
242.Proiect de Hotarare Nr. 85 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202319Decembrie2023NormativDescarcă
241.Proiect de Hotarare Nr. 84 Cu privire la: aprobarea incadrarii ca nefunctional a proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 1315Decembrie2023NormativDescarcă
240.Proiect de Hotarare Nr. 83 Privind aprobarea amenajarii unei treceri de pietoni pe str. Victoriei, din orasul Piatra Olt15Decembrie2023NormativDescarcă
239.Proiect de Hotarare Nr. 82 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202311Decembrie2023NormativDescarcă
238.Proiect de Hotarare Nr. 81 privind participarea Orasului Piatra Olt la "Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenrabile pentru autoconsum pentru entitati publice", derulat de catre Ministerul Energiei cu proiectul "Construire centrala fotovoltaica 400 KW in orasul Piatra Olt, judetul Olt" si aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici07Decembrie2023NormativDescarcă
237.Proiect de Hotarare Nr. 80 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra" prin POR AXA 1329Noiembrie2023NormativDescarcă
236.Proiect de Hotarare Nr. 79 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202320Noiembrie2023NormativDescarcă
235.Proiect de Hotarare Nr. 78 Cu privire la : aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului orasului Piatra Olt17Noiembrie2023NormativDescarcă
234.Proiect de Hotarare Nr. 77 Privind rectificarea bugetului local pe anul 202309Noiembrie2023NormativDescarcă
233.Proiect de Hotarare Nr. 76 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta09Noiembrie2023NormativDescarcă
232.Proiect de Hotarare Nr. 75 Cu privire la: aprobare ocupare temporara teren din domeniul public al orasului Piatra Olt09Noiembrie2023NormativDescarcă
231.Proiect de Hotarare Nr. 74 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte09Noiembrie2023NormativDescarcă
230.Proiect de Hotarare Nr. 73 privind : dezmembrare teren Primarie, teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt03Noiembrie2023NormativDescarcă
229.Proiect de Hotarare Nr. 72 privind : dezmembrare teren Liceul Piatra Olt, teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt03Noiembrie2023NormatviDescarcă
228.Proiect de Hotarare Nr. 71 Cu privire la: aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului extravilan in suprafata de 5000 mp extravilan apartinand UAT Piatra Olt18Octombrie2023NormativDescarcă
227.Proiect de Hotarare Nr. 70 Privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si a unei combinatii de autovehicule, respectiv un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul 202417Octombrie2023NormativDescarcă
226.Proiect de Hotarare Nr. 69 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202309Octombrie2023NormativDescarcă
225.Proiect de Hotarare Nr. 68 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru prevenirea si eliminarea violentei a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si prommultiplurea interculturalitatii si grupului de actiune antibullying28Septembrie2023NormativDescarcă
224.Proiect de Hotarare Nr. 67 Privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Consiliul de Administratie al unitatilor scolare de pe raza orasului Piatra Olt28Septembrie 2023NormativDescarcă
223.Proiect de Hotarare Nr. 66 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt28Septembrie2023NormativDescarcă
222.Proiect de Hotarare Nr. 65 Cu privire la: aprobarea proiectului "Achizitie microbuze electrice pentru elevii scolilor din judetul Olt" si a cheltuielilor legate de proiect25Septembrie2023NormativDescarcă
221.Proiect de Hotarare Nr. 64 Cu privire la: Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru orasaul Piatra Olt25Septembrie2023NormativDescarcă
220.Proiect de Hotarare Nr. 63 Cu privire la : aprobare valoare suplimentara necesara pentru dotare obiectiv de investitie “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt” 25Septembrie2023NormativDescarcă
219.Proiect de Hotarare Nr. 62 Privind darea in administrare catre Muzeul Judetean Olt a unui spatiu situat in incinta Centrului Cultural oras Piatra Olt15Septembrie 2023NormativDescarcă
218.Proiect de Hotarare Nr. 61 Cu privire la aprobarea Festivalului concurs de muzica folk si poezie cu denumirea "Constantin Trita - poet al iubirii"15Septembrie2023NormativDescarcă
217.Proiect de Hotarare Nr. 60 Privind: Rectificarea Bugetului local pe anul 202312Septembrie2023NormativDescarcă
216.Proiect de Hotarare Nr. 59 Cu privire la: neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru anii scolari 2023-202907Septembrie2023NormativDescarcă
215.Proiect de Hotarare Nr. 58 Cu privire la: aprobare nota conceptuala, tema de proiectare si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “EnviroConnect : sinergizarea eforturilor de rezilienta ecologica pentru Ivanovo si Piatra Olt - Actiunea 1- Dezvoltarea infrastructurii verzi prin infiintare de eco parc tematic in Enosesti, orasul Piatra Olt, jud.Olt Actiunea 2- Amenajare peisagistica prin infiintarea de parc dotat cu facilitati de agrement in Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, jud.Olt;30August2023NormativDescarcă
214.Proiect de Hotarare Nr. 57 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202323August2023NormativDescarcă
213.Proiect de Hotarare Nr. 56 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta16August2023NormativDescarcă
212.Proiect de Hotarare Nr. 55 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202316August2023NormativDescarcă
211.Proiect de Hotarare Nr. 54 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Sisteme integrate de colectare a gunoiului de grajd, in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulara, gestionarea sustenabila a biodeseurilor agricole, in special a celor provenite din activitatile zootehnice, prin cresterea gradului de valoficare a acestora in vederea reducerii poluarii cu nitrati, in orasul Piatra Olt, judetul Olt"08August2023NormativDescarcă
210.Proiect de Hotarare Nr. 53 Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor nr. 15 si nr. 1708August2023NormativDescarcă
209.Proiect de Hotarare Nr. 52 Privind acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral debitele principale restante pentru impozite si taxe locale existente in sold01August2023NormativDescarcă
208.Proiect de Hotarare Nr. 51 Cu privire la: aprobare actualizare deviz general estimativ si indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, Judetul Olt" prin Programul National de Investitii "Anghel Salingny"18Iulie2023NormativDescarcă
207.Proiect de Hotarare Nr. 50 Cu privire la: acordarea unui drept de uz si folosinta neexclusiva, precum si a unei servituti de trecere precum montarea si exploatarea unei linii electrice subterane in favoarea AJ Renewables Dobrun SRL10Iulie2023NormativDescarcă
206.Proiect de Hotarare Nr. 49 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202304Iulie2023NormativDescarcă
205.Proiect de Hotarare Nr. 48 Cu privire la: aprobarea taxei de salubrizare pe anul 2023, a Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare si a tarifelor distincte27Iunie2023NormativDescarcă
204.Proiect de Hotarare Nr. 47 Privind aprobare punere la dispozitie a terenului vizat prin proiectul "Centrale Fotovoltaice (Panouri Solare) in vederea producerii 0.673 MW Energie Electrica la SC Compania de Apa Olt SA", proiect de ce va fi implementat de SC Compania de Apa Olt SA26Iunie2023NormativDescarcă
203.Proiect de Hotarare Nr. 46 Cu privire la: aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 1322Iunie2023NormativDescarcă
202.Proiect de Hotarare Nr. 45 Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt22Iunie2023NormativDescarcă
201.Proiect de Hotarare Nr. 44 Privind aprobarea unui imprumut in valoare de 2.000.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 24/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare destinate acordarii unor imprumuturi din Trezoreria Statului20Iunie2023NormativDescarcă
200.Proiect de Hotarare Nr. 43 Cu privire la: Inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt16Iunie2023NormativDescarcă
199.Proiect de Hotarare Nr. 42 privind aprobare/neaprobare tarife aferente "Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatii de operare a Centrului de Management Integrat si a Statiilor de transfer si Monitorizarea depozitelor neconforme inchise in judetul Olt" cu nr. 6867/18.06.2018 si tarife aferente "Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judetului Olt, cu nr. 2542/06.12.2021"12Iunie2023NormativDescarcă
198.Proiect de Hotarare Nr. 41 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Orasului Piatra Olt in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "OLT-ECO" in vederea exercitarii votului pentru modificarea tarifelor aferente serviciilor de salubrizare de pe raza judetului Olt prevazute in Contractele de delegare Nr. 6867/18.06.2018 si Nr. 2542/06.12.2021, pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din judetul Olt, precum si pentru incheierea unor acte aditionale la contractele de delegare22Mai 2023NormativDescarcă
197.Proiect de Hotarare Nr. 40 cu privire la: aprobarea amplasarii unei statii de incarcare microbuze electrice scolare, orasul Piatra Olt, jud. Olt22Mai2023NormativDescarcă
196.Proiect de Hotarare Nr. 39 Cu privire la: revocarea HCL Nr. 17/2023 de aprobare ocuparea temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt11Mai2023NormativDescarcă
195.Proiect de Hotarare Nr. 38 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare trotuare, spatii verzi si piateta in orasul Piatra Olt, judetul Olt"11Mai2023NormativDescarcă
194.Proiect de Hotarare Nr. 37 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Sistem integrat pentru imbunatatirea eficientei energetice, sistem de climatizare, reabilitare instalatii de iluminat, sisteme de producere energie electrica, sistem termic propriu si lucrari conexe pentru cladiri administrative ale orasului Piatra Olt(sediu Primarie, Dispensar Uman)"11Mai2023NormativDescarcă
193.Proiect de Hotarare Nr. 36 Cu privire la Aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (S.I.D.U) a orasului Piatra Olt08Mai2023NormativDescarcă
192.Proiect de Hotarare Nr. 35 Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajare iaz piscicol08Mai2023NormativDescarcă
191.Proiect de Hotarare Nr. 34 Cu privire la: aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire statie GPL+BAR+Anexa+imprejmuire08Mai 2023NormativDescarcă
190.Proiect de Hotarare Nr. 33 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta03Mai2023NormativDescarcă
189.Proiect de Hotarare Nr. 32 privind aprobarea participarii si aderarii Orasului Piatra Olt judetul Olt la noul parteneriat LEADER 2023-2027 cu denumirea "GAL Plaiurile Oltului 2023-2027"26Aprilie2023NormativDescarcă
188.Proiect de Hotarare Nr. 31 privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202326Aprilie2023NormativDescarcă
187.Proiect de Hotarare Nr. 30 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte24Aprilie2023NormativDescarcă
186.Proiect de Hotarare Nr. 29 Cu privire la: aprobare trecerea unui teren din domeniul public al orasului Piatra Olt in domeniul privat al orasului Piatra Olt07Aprilie 2023Normativ Descarcă
185.Proiect de Hotarare Nr. 28 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Construire anexa depozitare combustibil solid - Centrul Multifunctional din orasul Piatra Olt, jud. Olt"31Martie2023NormativDescarcă
184.Proiect de Hotarare Nr. 27 Privind actualizarea cu rata inflatiei a chiriei pentru locuintele A.N.L. situate in Piatra Olt30Martie2023NormativDescarcă
183.Proiect de Hotarare Nr. 26 Cu privire la: acceptarea redeventei anuale calculata pentru anul 202328Martie2023NormativDescarcă
182.Proiect de Hotarare Nr. 25 Cu privire la: incheierea exercitiului bugetar la data 31.12.202227Martie2023NormativDescarcă
181.Proiect de Hotarare Nr. 24 privind acordare/neacordare mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"27Martie2023NormativDescarcă
180.Proiect de Hotarare Nr. 23 Privind acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"27Martie2023NormativDescarcă
179.Proiect de Hotarare Nr. 22 Cu privire la: actualizare valoare dotari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Rebilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA !#27Martie2023NormativDescarcă
178.Proiect de Hotarare Nr. 21 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 202410Martie2023NormativDescarcă
177.Proiect de Hotarare Nr. 20 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Piatra Olt, jud. Olt"07Martie2023NormativDescarcă
176.Proiect de Hotarare Nr. 19 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor in orasul Piatra Olt Judetul Olt06Martie2023NormativDescarcă
175.Proiect de Hotarare Nr. 18 Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt28Februarie2023NormativDescarcă
174.Proiect de Hotarare Nr. 17 Cu privire la: aprobare deviz general si act aditional Nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra" prin POR AXA 13 28Februarie 2023NormativDescarcă
173.Proiect de Hotarare Nr. 16 Cu privire la: aprobare ocupare temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt28Februarie2023NormativDescarcă
172.Proiect de Hotarare Nr. 15 Cu privire la aprobare Plan Local de Actiune 202324Februarie2023NormativDescarcă
171.Proiect de Hotarare Nr. 14 Privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale ale orasului Piatra Olt pentru anul 202324Februarie2023NormativDescarcă
170.Proiect de Hotarare Nr. 13 Cu privire la: acceptarea sumelor stabilite cu titlu de despagubire pentru Drumul Expres Craimultiplu-Pitesti, si legaturile cu drumurile existente lot 2, Judetul Olt24Februarie2023NormativDescarcă
169.Proiect de Hotarare Nr. 12 Privind aprobarea unor reglementari de circulatie si de acces a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de 7.5 tone in Orasul Piatra Olt20Februarie2023NormativDescarcă
168.Proiect de Hotarare Nr. 11 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul elevilor09Februarie2023NormativDescarcă
167.Proiect de Hotarare Nr. 10 Cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Orasul Bals prin Consiliul Local Bals si Orasul Piatra Olt prin Consiliul Local Piatra Olt in vederea gestionarii cainilor fara stapan02Februarie2023NormativDescarcă
166.Proiect de Hotarare Nr. 9 Cu privire la: reanalizare Hotararea Consiliului Local Nr. 5/25.01.2023 privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt01Februarie2023NormativDescarcă
165.Proiect de Hotarare Nr. 8 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13"27Ianuarie2023NormativDescarcă
164.Proiect de Hotarare Nr.7 Cu privire la: aprobare act aditional Nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru centru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome" prin POR AXA 13"27Ianuarie2023NormativDescarcă
163.Proiect de Hotarare Nr. 6 Cu privire la: aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416/2001 pe anul 202326Ianuarie2023NormativDescarcă
162.Proiect de Hotarare Nr. 5 Cu privire la: concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt20Ianuarie2022NormativDescarcă
161.Proiect de Hotarare Nr. 4 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 202220Ianuarie2022NormativDescarcă
160.Proiect de Hotarare Nr. 3 Cu privire la: Actualizare Grup de Lucru Local16Ianuarie2022NormativDescarcă
159.Proiect de Hotarare Nr. 2 Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta06Ianuarie2023NormativDescarcă
158.Proiect de Hotarare Nr. 1 Privind inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, judetul Olt06Ianuarie2023NormativDescarcă
156.Proiect de Hotarare Nr. 90 Cu privire la: aprobare Retea Scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt, anul 2023-202428Decembrie2022NormativDescarcă
157.Proiect de Hotarare Nr. 89 Cu privire la: Aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202321Decembrie2022NormativDescarcă
156.Proiect de Hotarare Nr. 88 Privind: dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt20Decembrie2022NormativDescarcă
157.Proiect de Hotarare Nr. 87 Cu privire la: aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul orasului Piatra Olt20Decembrie2022NormativDescarcă
156.Proiect de Hotarare Nr. 86 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202214Decembrie2022NormativDescarcă
155.Proiect de Hotarare Nr. 85 Privind aprobarea Bugetului local pentru anul 202308Decembrie2022NormativDescarcă
154.Proiect de Hotarare Nr. 84 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202229Noiembrie2022NormativDescarcă
153.Proiect de Hotarare Nr. 83 Cu privire la: aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului "Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Oras Piatra Olt, judetul Olt, prin instalarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura" 28Noiembrie2022NormativDescarcă
152.Proiect de Hotarare Nr. 82 Cu privire la: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in Sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt" aprobat pentru finantare prin aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului28Noiembrie2022NormativDescarcă
151.Proiect de Hotarare Nr. 81 Cu privire la: aprobarea competitiei sportive - Cupa Iernii la fotbal - si alocarea sumelor necesare24Noiembrie2022NormativDescarcă
150.Proiect de Hotarare Nr. 80 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202222Noiembrie2022NormativDescarcă
149.Proiect de Hotarare Nr. 79 privind declararea de uz public, a investitiilor realizate in orasul Piatra Olt, in cadrul Sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si atribuirea acestora prin concesionare catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul", ca bunuri de retur in cadrul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare22Noiembrie2022NormativDescarcă
148.Proiect de Hotarare Nr. 78 Cu privire la: aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II" aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului22Noiembrie2022NormativDescarcă
147.Proiect de Hotarare Nr. 77 privind aprobare: actualizare deviz general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"22Noiembrie2022NormativDescarcă
146.Proiect de Hotarare Nr. 76 Cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare "HUB DE SERVICII MMSS(Cod MySMIS 130963)"21Noiembrie2022NormativDescarcă
145.Proiect de Hotarare Nr. 75 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202207Noiembrie2022NormativDescarcă
144.Proiect de Hoatare Nr. 74 Cu privire la aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului "Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Piatra Olt, oras Piatra Olt, judetul Olt, prin instalarea de panouri fotovoltaice si pompe de caldura"07Noiembrie2022NormativDescarcă
143.Proiect de Hotarare Nr. 73 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta07Noiembrie2022NormativDescarcă
142.Proiect de Hotarare Nr. 72 Privind indexarea impozitului pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, precum si a unei combinatii de autovehicule, respectiv un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pentru anul 202326Octombrie2022NormativDescarcă
141.Proiect de Hotarare Nr. 71 Cu privire la: aprobare completare domeniul privat al orasului Piatra Olt24Octombrie2022NormativDescarcă
140.Proiect de Hotarare Nr. 70 Cu privire la: aprobare initiere procedura de obtinere Avizul Ministerului agriculturii de scoatere din circuitul agricol a suprafetei de 350.000 mp din pasunea permanenta20Octombrie2022NormativDescarcă
139.Proiect de Hotarare Nr. 69 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte20Octombrie2022NormativDescarcă
138.Proiect de Hotarare Nr. 68 Cu privire la: aprobare burse scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2021-2022 - semestrul II20Octombrie2022NormativDescarcă
137.Proiect de Hotarare Nr. 67 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt"17Octombrie2022NormativDescarcă
136.Proiect de Hotarare Nr. 66 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202214Octombrie2022NormativDescarcă
135.Proiect de Hotarare Nr. 65 Cu privire la: actualizare valoare cu rezerva de implementare conform anexa 5, alin. 2 din OUG 64/2022 - coeficient 113,87 pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt"; "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra-Olt, str. Traian, Nr. 115-117, jud. Olt" prin POR AXA 1327Septembrie2022NormativDescarcă
134.Proiect de Hotarare Nr. 64 Privind aprobarea cotei de combustibil pentru autoturism aflat in dotare26Septembrie2022NormativDescarcă
133.Proiect de Hotarare Nr. 63 Privind: Rectificarea bugetului local pe anul 202220Septembrie2022NormativDescarcă
132.Proiect de Hotarare Nr. 62 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt16Septembrie2022NormativDescarcă
131.Proiect de Hotarare Nr. 61 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si prommultiplurea interculturalitatii si grupului de actiune antibullyng16Septembrie2022NormativDescarcă
130.Proiect de Hotarare Nr. 60 privind desemnare reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Consiliul de Administratie al unitatilor scolare de pe raza orasului Piatra Olt, pentru anul scolar 2022-202316Septembrie2022NormativDescarcă
129.Proiect de Hotarare Nr. 59 Cu privire la: actualizare valoare conform OUG 64/2022 - anexa 5 - coeficient 2018-2022 - 132,40 si rezerva de implementare conform anexa 5, alin. 2 din OUG 64/2022 - coeficient 113,87 pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt"; "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra Olt, str. Traian, Nr. 115-117, jud. Olt" prin POR AXA 1313Septembrie2022NormativDescarcă
128.Proiect de Hotarare Nr. 58 pentru completarea Hotararii Consiliului Local Nr. 39/12.05.2022, privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor estimative pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"08Septembrie2022NormativDescarcă
127.Proiect de Hotarare Nr. 57 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202229August2022NormativDescarcă
126.Proiect de Hotarare Nr. 56 Cu privire la: actualizare a valorii proiectului "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in Orasul Piatra Olt prin POR AXA 13" si a indicatorilor tehnico-economici29August2022NormativDescarcă
125.Proiect de Hotarare Nr. 55 Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, str. Florilor, Nr. 15 si Nr.1722August2022NormativDescarcă
124.Proiect de Hotarare Nr. 54 Privind: rectificarea bugetului de venituri pentru anul 202211August2022NormativDescarcă
123.Proiect de Hotarare Nr. 53 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat11August2022NormativDescarcă
122.Proiect de Hotarare Nr. 52 Cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru atribuire contract de furnizare produse achizitia de dotari LOT 1 - Scena evenimente si sistem audio si sonorizare scena, in cadrul proiectului "Culture Green - Centru Cultural" finantat in cadrul Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, cod eMS ROBG-33711August2022NormativDescarcă
121.Proiect de Hotarare Nr. 51 Cu privire la: aprobare act aditional de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt" din orasul Piatra Olt - rest de executat27Iulie2022NormativDescarcă
120.Proiect de Hotarare Nr. 50 Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta27Iulie2022NormativDescarcă
119.Proiect de Hotarare Nr. 49 Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202219Iulie2022NormativDescarcă
118.Proiect de Hotarare Nr. 48 Cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt14Iulie2022NormativDescarcă
117.Proiect de Hotarare Nr. 47 Cu privire la: Aprobare Planul Local de Actiune pe 202213Iulie2022NormativDescarcă
116.Proiect de Hotarare Nr. 46 Privind acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru persoanele fizice si juridice care achita integral debitele principale restante pentru impozite si taxe locale existente in sold13Iulie2022NormativDescarcă
115.Proiect de Hotarare Nr. 45 Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrestructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-VIII, Piatra Olt, Str. Traian, nr. 115-117, jud. Olt" prin POR AXA 13, la faza de proiect tehnic12Iulie2022NormativDescarcă
114.Proiect de Hotarare Nr. 44 Cu privire la: Constituirea echipei mobile pentru interventia in regim de urgenta in cazurile de violenta domestica identificate pe raza orasului Piatra Olt06Iulie2022NormativDescarcă
113.Proiect de Hotarare Nr. 43 Cu privire la: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire spatiu comercial, racord utilitati, refaceri imprejmuiri teren si amplasare totem reclame"31Mai2022NormativDescarcă
112.Proiect de Hotarare Nr. 42 Cu privire la: Reanalizarea Hotararii Consiliului Local Nr. 38 din 12.05.202230Mai2022NormativDescarcă
111.Proiect de Hotarare Nr. 41 Cu privire la: aprobare act aditional la contractul nr. 17167/28.06.2019 cu obiectivul servicii de transport pentru derularea proiectului "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"26Mai2022NormativDescarcă
110.Proiect de Hotarare Nr. 40 Cu privire la: Aprobare sponsorizare12Mai2022NormativDescarcă
109.Proiect de Hotarare Nr. 39 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielior estimative pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"12Mai2022NormativDescarcă
108.Proiect de Hotarare Nr. 38 Cu privire la: Indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202309Mai2022NormativDescarcă
107.Proiect de Hotarare Nr. 37 Cu privire la: Alegerea presedintelui de sedinta09Mai2022NormativDescarcă
106.Proiect de Hotarare Nr. 36 Cu privire la: modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului orasului Piatra Olt13Aprilie2022NormativDescarcă
105.Proiect de Hotararea Nr. 35 Cu privire la: aprobarea cererii de finantare, devizul general estimativ si indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin programul national de investitii "Anghel Saligny"13Aprilie2022NormativDescarcă
104.Proiect de Hotararea Nr. 34 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare loc de joaca in orasul Piatra Olt, sat Enosesti, str. Nitulesti, nr. 49, judetul Olt"13Aprilie2022NormativDescarcă
103.Proiect de Hotarare Nr. 33 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare loc de joaca in orasul Piatra Olt , sat Piatra, str. Traian, nr. 154A, judetul Olt"13Aprilie2022NormativDescarcă
102.Proiect de Hotararea Nr. 32 Privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru "Amenajare Parc si loc de joaca pentru copii in orasul Piatra Olt, Sat Bistrita Noua, Str. Cepari, Nr. 13A, judetul Olt"13Aprilie2022NormativDescarcă
101.Proiect de Hotararea Nr. 31 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare retea inteligenta de distributie de gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt"11Aprilie2022NormativDescarcă
100.Proiect de Hotararea Nr. 30 Cu privire la: Aprobare ocupare temporara terenuri din domeniul public al orasului Piatra Olt06Aprilie2022NormativDescarcă
99.Proiect de Hotarare Nr. 29 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"30Martie2022NoirmativDescarcă
98.Proiect de Hotarare Nr. 28 Cu privire la: aprobarea depunerii proiectului si a descrierii sumare pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru Corp C1 - Liceul Tehnologic Piatra Olt, Judetul Olt"30Martie2022NormativDescarcă
97.Proiect de Hotarare Nr. 27 Cu privire la: aprobarea depunerii proiectului si a descrierii sumare pentru obiectivul "Renmultiplure energetica moderata Sala de Sport, Internat, Atelier din cadrul Liceului Tehnologic Piatra Olt, judetul Olt"30Martie2022NormativDescarcă
96.Proiect de Hotarare Nr. 26 Cu privire la: aprobarea proiectului si a cheltuielilor estimative pentru obiectivul "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, judetul Olt"30Martie2022NormativDescarcă
95.Proiect de Hotarare Nr. 25 Cu privire la: modificarea Anexei Nr. 2 la H.C.L Nr. 9 din 28.02.2018 prin care s-a aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului oras Piatra Olt24Martie2022NormativDescarcă
94.Proiect de Hotarare Nr. 24 Cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 31.12.202118Martie2022NormativDescarcă
93.Proiect de Hotarare Nr. 23 Cu privire la: aprobarea cotizatiei anuale a primariei orasului Piatra-Olt la Asociatia Oraselor din Romania18Martie2022NormativDescarcă
92.Proiect de Hotarare Nr. 22 Cu privire la: inregistrarea Primariei orasului Piatra-Olt in Sistemul National Electronic de plata online a taxelor si impozitelor, utilizand "Ghiseul.ro" 18Martie2022NormativDescarcă
91.Proiect de Hotarare Nr. 21 Cu privire la: aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare peisagistica Parc Piatra Olt, strada Florilor, Nr. 2A, judetul Olt".18Martie2022NormativDescarcă
90.Proiect de Hotararea Nr. 20 Cu privire la: indreptare eroare materiala18Martie2022NormativDescarcă
89.Proiect de Hotarare Nr. 19 Cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte14Martie2022NormativDescarcă
88.Proiect de Hotarare Nr. 18 Cu privire la: trecerea in proprietatea statului si transferul dreptului de administrare a unui teren afectat de obiectivul de investitie Drum expres Craimultiplu-Pitesti14Martie2022NormativDescarcă
87.Proiect de Hotarare Nr. 17 Cu privire la: aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2021-2022 - semestrul II03Martie2022NormativDescarcă
86.Proiect de Hotarare Nr. 16 Cu privire la: aprobarea Programului de masuri de gospodarire, intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 202216Februarie2022NormativDescarcă
85.Proiect de Hotarare Nr. 15 Cu privire la: Instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Piatra Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare07Februarie2022NormativDescarcă
84.Proiect de Hotarare Nr. 14 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Plan de Mobilitate Urbana Durabila al Orasului Piatra Olt 2021-2027"04Februarie2022NormativDescarcă
83.Proiect de Hotarare Nr. 13 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare treceri de pietoni si construire limitatoare de viteza din mixtura asfaltica in orasul Piatra Olt, judetul Olt"04Februarie2022NormativDescarcă
82.Proiect de Hotarare Nr. 12 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Construire Teren de minifotbal cu gazon artificial in orasul Piatra Olt, judetul Olt"04Februarie2022NormativDescarcă
81.Proiect de Hotarare Nr. 11 Cu privire la: aprobarea notei conveptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajare parc si loc de joaca in Bistrita Noua, orasul Piatra Olt, judetul Olt" 04Februarie2022NormativDescarcă
80.Proiect de Hotarare Nr. 10 Cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajari locuri de joaca in orasul Piatra Olt, judetul Olt"04Februarie2022NormativDescarcă
79.Proiect de Hotarare Nr. 9 Cu privire la: inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea privata a orasului Piatra Olt, Judetul Olt20Ianuarie2022NormativDescarcă
78.Proiect de Hotarare Nr. 8 Cu privire la: modificarea Anexei Nr. 2 la H.C.L Nr. 9 din 28.02.2018 prin care s-au aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului oras Piatra Olt19Ianuarie2022NormativDescarcă
77.Proiect de Hotarare Nr. 7 Cu privire la: instituirea taxei speciale de salubrizare in orasul Piatra Olt si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare14Ianuarie2022NormativDescarcă
76.Proiect de Hotarare Nr.6 Cu privire la: aprobarea Bugetului local pentru anul 202212Ianuarie2022NormativDescarcă
75.Proiect de Hotarare Nr. 5 Cu privire la: Aprobare Plan de lucrari de interes local ce se vor executa de catre beneficiarii Legii Nr. 416/2001 pe anul 202211Ianuarie2022NormativDescarcă
74.Proiect de Hotarare Nr. 4 Cu privire la: Achizitionarea unui imobil situat in orasul Piatra Olt, Strada Av. Iliescu, Nr. 1A07Ianuarie2022NormativDescarcă
73.Proiect de Hotarare Nr. 3 - Cu privire la: Aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 202104Ianuarie2022NormativDescarcă
72.Proiect de Hotarare Nr. 2 - Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta04Ianuarie2022NormativDescarcă
71Proiect de Hotarare Nr. 1 - Cu privire la: desemnarea a doi consilieri locali, in calitate de membri in comisia de evaluare anuala a performantelor individuale ale secretarului general al orasului Piatra Olt04Ianuarie2022NormativDescarcă
70.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare rectificare buget local 202121Decembrie2021NormativDescarcă
69.Proiect de Hotarare cu privire la desemnare reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Piatra07Decembrie2021NormativDescarcă
68.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare achizitie autoturism DACIA, pentru buna desfasurare a activitatii Institutiei Primariei orasului Piatra Olt07Decembrie2021NormativDescarcă
67.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare rectificare buget local 202107Decembrie2021NormativDescarcă
66.Proiect de Hotarare Cu privire la: acordul de principiu in vederea achizitionarii unui imobil situat in orasul Piatra Olt, str. Av. Iliescu, Nr. 1A26Noiembrie2021NormativDescarcă
65.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra " prin POR AXA 13, la faza de proiect tehnic26Noiembrie2021NormativDescarcă
64.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" la faza de proiect tehnic26Noiembrie2021NormativDescarcă
63.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare valoare pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome" la faza de proiect tehnic26Noiembrie2021NormativDescarcă
62.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare Retea Scoalara a unitatilor de invatamant de stat la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale oras Piatra Olt anul 2021-202223Noiembrie2021NormativDescarcă
61.Proiect de Hotarare cu privire la: completarea listei proiectelor individuale pentru implemantarea Strategiei de Dezvoltare locala a orasului Piatra Olt 2014-202523Noiembrie2021NormativDescarcă
60.Proiect de Hotarare cu privire la: completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt23Noiembrie2021NormativDescarcă
59.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare indreptare eroare materiala din HCL 64 di 28.10.202117Noiembrie2021NormativDescarcă
58.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202117Noiembrie2021NormativDescarcă
57.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare rectificare buget local 202104Noiembrie2021NormativDescarcă
56.Proiect de Hotarare Cu privire la : aprobarea notei conceptuale şi temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Parc Piatra Olt, judetul Olt”04Noiembrie2021NormativDescarcă
55.Proiect de Hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 03.02.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 625/28.09.201704Noiembrie2021NormativDescarcă
54.Proiect de Hotarare cu privire la: completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt, judeul Olt03Noiembrie2021NormativDescarcă
53.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2020-202126Octombrie2021NormativDescarcă
52.Proiect de Hotarare cu privire la: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea probei de interviu privind desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt26Octombrie2021NormativDescarcă
51.Proiect de Hotarare cu privire la: reactualizare reprezentanti in Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Ferma Olt si indreptare eroare materiala26Octombrie2021NormativDescarcă
50Proiect de Hotarare cu privire la: incetarea mandatului de consilier al domnului Calin Nicusor si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al orasului Piatra Olt26Octombrie2021NormativDescarcă
49.Proiect de Hotarare cu privire la: desemnare membrii in Consiliul de Administratie in unitatile de invatamant din Piatra Olt26Octombrie2021NormativDescarcă
48.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare rectificare buget local 202126Octombrie2021NormativDescarcă
47.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte26Octombrie2021NormativDescarcă
46.Proiect de Hotarare cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta26Octombrie2021NormativDescarcă
45.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare documentatie tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt"19Octombrie2021NormativDescarcă
44.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea documentatie tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II"19Octombrie2021NormativDescarcă
43.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic din orasul Piatra Olt, jud. Olt"15Octombrie2021NormativDescarcă
42.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Reparatii generale imprejmuire existenta Centru Multifunctional, oras Piatra Olt, jud. Olt"15Octombrie2021NormativDescarcă
41.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt - etapa II"15Octombrie2021NormativDescarcă
40.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Infiintare canalizare si statie de epurare in Sat Bistrita Noua, oras Piatra Olt, judetul Olt"15Octombrie2021NormativDescarcă
39.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare achizitionare echipament sonorizare si articole conexe pentru dotare parc si Sala de Sport14Octombrie2021NormativDescarcă
38.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare rectificare buget local 202112Octombrie2021NormativDescarcă
37.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrasctructurii in orasul Piatra Olt", sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat""28Septembrie2021NormativDescarcă
36.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere canalizare in orasului Piatra Olt, judetul Olt - faza III" 22Septembrie2021NormativDescarcă
35.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare rectificare buget local 202122Septembrie2021NormativDescarcă
34.Proiect de Hotarare cu privire la: desemnare membrii in Consiliul de Administratie in unitatilie de invatamant din Piatra Olt22Septembrie2021NormativDescarcă
33.Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Piatra Olt in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea calitatii in unitatilie de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica din orasul Piatra Olt22Septembrie2021NormativDescarcă
32.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobarea Strategiei de eficienta energetica a orasului Piatra Olt pentru perioada 2020-202616Septembrie2021NormativDescarcă
31.Proiect de Hotarare Cu privire la: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202224August2021NormativDescarcă
30.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare prelungire contracte de inchiriere pentru imobilele ANL situate in Piatra Olt, Str. Florilor, Nr. 15 si Nr. 1724August2021NormativDescarcă
29.Proiect de Hotarare Cu privire la: aprobare modificare art.1 din H.C.L Nr. 39 din 20.07.202109August2021NormativDescarcă
28.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea inventarierii anuale a domeniului privat al orasului Piatra Olt30Iulie2021NormativDescarcă
27.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Lucrari de reparatii a Fantanii arteziene Sala de sport si zona fantanii din orasul Piatra Olt"16Iulie2021NormativDescarcă
26.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare act aditional nr. 3 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"16Iulie2021NormativDescarcă
25.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare ocupare temporara a unui teren din domeniul privat 16Iulie2021NormativDescarcă
24.Proiect de Hotarare cu privire la: Alegerea presedintelui de sedinta16Iulie2021NormativDescarcă
23.Proiect de Hotarare cu privire la: Aprobare rectificare buget local 202116Iulie2021NormativDescarcă
22.Proiect de Hotarare privind: alipirea a doua loturi de teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt 16Iulie2021NormativDescarcă
21.Proiect de Hotarare privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ06Iulie2021NormativDescarcă
20.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Lucrari de reparatii a Fantanii arteziene Sala de sport si zona fantanii din orasul Piatra Olt"02Iulie2021NormativDescarcă
19.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie “Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,judetul Olt "30Iunie 2021NormativDescarcă
18.Proiect de Hotarare privind: actualizare componenta echipa coordonare ansamblul folcloric Acidava23Iunie2021NormativDescarcă
17.Proiect de Hotarare privind: desemnarea unui reprezentant al orasului Piatra Olt in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare "Oltul"23Iunie2021NormativDescarcă
16.Proiect de Hotarare privind: aprobarea burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul 2020-202123Iunie2021NormativDescarcă
15.Proiect de Hotarare privind: dezmembrarea unor terenuri apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt23Iunie2021NormativDescarcă
14.Proiect de Hotarare privind predarea catre Ministerul, Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A, a amplasamentului situat in orasul Piatra Olt, str. Traian, Nr. 152, si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"14Iunie2021NormativDescarcă
13.Proiect de Hotarare privind documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura in orasul Piatra Olt, judetul Olt"14Iunie2021NormativDescarcă
12.Proiect de Hotarare privind: Acceptarea de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare "Oltul"20Mai2021NormativDescarcă
11.Proiect de Hotarare privind: Dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al orasului Piatra Olt20Mai2021NormativDescarcă
10.Proiect de Hotararea cu privire la: Aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"20Mai2021NormativDescarcă
9.Proiect de Hotararea cu privire la: Aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in orasul Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat20Mai2021NormativDescarcă
8.Proiect de Hotarare cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta20Mai2021NormativDescarcă
7.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare buget local pe anul 202109Aprilie2021NormativDescarcă
6.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului orasului Piatra Olt24Martie2021NormativDescarcă
5.Proiect de Hotarare cu privire la: inchiderea exercitiului bugetar la data de 31.12.202023Martie2021NormativDescarcă
4.Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al orasului Piatra Olt23Martie2021NormativDescarcă
3.Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Piatra Olt spre adoptare23Martie2021NormativDescarcă
2.Proiect de Hotarare cu privire la: aprobare lista pentru stabilirea ordinii de prioritate a cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte23Martie2021NormativDescarcă
1.Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Piatra Olt 23Martie2021NormativDescarcă
Sari la conținut