Ordinea de zi

Art. 135: Ordinea de zi – Codul Administrativ

 

(1)Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

 

(2)Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8).
(3)Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.
(4)Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5)În comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective.
(6)Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8).
(7)Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(8)Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.
(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Dacă doriți să consultați proiectele ordinii de zi pentru ședințele Consiliului Local Piatra-Olt vă rugăm accesați butonul de mai jos!

Tabel Convocari Sedinte Publice

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
16.Convocare sedinta publica ordinara in data de 26.10.20232023Descarca
15.Convocare Sedinta Publica ordinara in data de 28.07.2022, ora 14:002022Descarca
14.Convocare Sedinta Publica de indata in data de 31.03.2021, ora 14:002022Descarca
13.Convocare Sedinta Publica ordinara in data de 25.03.2022, ora 12:002022Descarca
12.Convocare Sedinta Publica ordinara in data de 09.03.2022, ora 14:002022Descarca
11.Convocare Sedinta Publica ordinara in data de 28.01.2022, ora 10:002022Descarca
10.Convocare Sedinta Publica ordinara in data de 27.12.2021, ora 14:002021Descarca
9.Convocare Sedinta Publica de indata in data de 09.12.2021, ora 15:002021Descarca
8.Convocare Sedinta Publica de indata in data de 17.11.2021, ora 15:002021Descarca
7.Propuneri pentru Proiectele de Hotarare2021Descarca
6.Convocare Sedinta Publica Ordinara in data de 28.10.2021, ora 14:002021Descarca
5.Convocare Sedinta Publica extraordinara in data de 22.10.2021, ora 10:002021Descarca
4.Supliment la Ordinea de Zi sedinta de indata din 15.10.20212021Descarca
3.Convocare Sedinta Publica de indata in data de 15.10.2021, ora 16:002021Descarca
2.Convocare Sedinta Publica Ordinara in data de 28.09.2021, ora 15:002021Descarca
1.Convocare Sedinta Publica Ordinara in data de 30.08.2021, ora 14:002021Descarca
Sari la conținut