Dispozițiile autorității executive

Nr. Crt.ConținutZiuaLunaAnCaracterAcțiuni
270.Dosar Dispozitii de la Nr. 701 la 779 pe anul 202323Iulie2024NormativDescarcă
269.Dosar Dispozitii de la Nr. 401 la 700 pe anul 202323Iulie2024NormativDescarcă
268.Dosar Dispozitii de la Nr. 301 la 400 pe anul 202318Iulie2024NormativDescarcă
267.Dosar Dispozitii de la Nr. 101 la 300 pe anul 202318Iulie2024NormativDescarcă
266.Dosar Dispozitii de la Nr. 01 la 100 pe anul 202318Iulie2024NormativDescarcă
265.Dosar Dispozitii de la Nr. 601 la 643 pe anul 202212Iunie2024NormativDescarcă
264.Dosar Dispozitii de la Nr. 301 la 600 pe anul 202212Iunie2024NormativDescarcă
263.Dosar Dispozitii de la Nr. 201 la 300 pe anul 202212Iunie2024NormativDescarcă
262Dosar Dispozitii de la Nr. 101 la 200 pe anul 202212Iunie2024NormativDescarcă
261.Dosar Dispozitii de la Nr. 01 la 100 pe anul 202212Iunie2024NormativDescarcă
260.Dosar Dispozitii de la Nr. 550 la 695 pe anul 202120Mai2024NormativDescarcă
259.Dosar Dispozitii de la Nr. 401 la 549 pe anul 202120Mai2024NormativDescarcă
258.Dosar Dispozitii de la Nr. 301 la 400 pe anul 202120Mai2024NormativDescarcă
257.Dosar Dispozitii de la Nr. 256 la 300 pe anul 202120Mai2024NormativDescarcă
256.Dispoztia Nr. 465 Referitor la: aprobarea normei interne privind organizarea si desfasurare a examenului de testare profesionala pentru salariatii incadrati pe functii contractuale din - Structura "Alte Activitati - compartiment biblioteca" , Bibliotecar, Treapta profesionala IA, Studii Superioare, constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a constestatiilor 23Noiembrie2023NormativDescarcă
255.Dispozitie referitor la; incetarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
254.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
253.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
252.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
251.Dispozitie referitor la: reluarea cu modificarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
250.Dispozitie referitor la: reluarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
249.Dispozitie referitor la: reluarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
248.Dispozitie referitor la: reluarea ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
247.Dispozitie referitor la: reluarea cu modificare a ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
246.Dispozitie referitor la: reluarea cu modificare a ajutorului social pe luna August 202130Iulie2021NormativDescarcă
245.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu pentru membrii echipa proiect30Iulie2021NormativDescarcă
244.Dispozitie referitor la: aprobare virare de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol 30Iulie2021NormativDescarcă
243.Dispozitie referitor la: plata indeminzatiei pentru persoana cu handicap grav, Alesandru Stela28Iulie2021NormativDescarcă
242.Dispozitie referitor la: constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al orasului Piatra Olt28Iulie2021NormativDescarcă
241.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social incepand cu luna Iulie 202128Iulie2021NormativDescarcă
240.Dispozitie referitor la: acordarea unui ajutor in caz de deces a functionarului public23Iulie2021NormativDescarcă
239.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei incepand cu luna August 202123Iulie2021NormativDescarcă
238.Dispozitie referitor la: modificarea ajutorului social incepand cu luna August 202120Iulie2021NormativDescarcă
237.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Iulie 202120Iulie2021NormativDescarcă
236.Dispozitie referitor la: desmnare persoane care vor face parte din grupul de lucru privind derularea programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD19Iulie2021NormativDescarcă
235.Dispozitie referitor la: modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei16Iulie2021NormativDescarcă
234.Dispozitie referitor la: acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei16Iulie2021NormativDescarcă
233.Dispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta publica ordinara15Iulie2021NormativDescarcă
232.Dispozitie referitor la: rectificare act de casatorie14Iulie2021NormativDescarcă
231.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav14Iulie2021NormativDescarcă
230.Dispozitie referitor la: transferul in interesul serviciului a domnului Paun Emilian 13Iulie2021NormativDescarcă
229.Dispozitie referitor la: incadrare in munca pe perioada nedeterminata13Iulie2021NormativDescarcă
228.Dispozitie referitor la: modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei13Iulie2021NormativDescarcă
226.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Iulie 202102Iulie2021NormativDescarcă
225.Dispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta publica extraordinara02Iulie2021NormativDescarcă
224.Dispozitie referitor la: incadrare consilier personal primar01Iulie2021NormativDescarcă
223.Dispozitie referitor la: plata indemnizatie pentru copil cu handicap grav29Iunie2021NormativDescarcă
222.Dispozitie referitor la: plata indemnizatie pentru persoana cu handicap grav29Iunie2021NormativDescarcă
221.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membrii echipa proiect 28Iunie2021NormativDescarcă
220.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav Lazar Victoria28Iunie2021NormativDescarcă
219.Dispozitie referitor la: delegare atributii viceprimar28Iunie2021NormativDescarcă
218.Dispozitie referitor la: delegare atributii prevazute in fisa postului - consilier asistenta sociala din cadrul biroului asistenta publica locala23Iunie2021NormativDescarcă
217.Dispozitie referitor la: delegare atributii privind proceduri de atribuire a contractelor de achzitii publice23Iunie2021NormativDescarcă
216.Dispozitie referitor la: delegare atributii privind proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice si unele atributii privind registrul agricol23Iunie2021NormativDescarcă
215.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav Gogoci Stefan23Iunie2021NormativDescarcă
214.Dispozitie referitor la: constituirea comisiei de intocmire dosare fiscale contribuabili persoane fizice23Iunie2021NormativDescarcă
213.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Udrescu Ioana23Iunie 2021NormativDescarcă
212.Dispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta pulbica ordinara 23Iunie2021NormativDescarcă
211.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
210.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie 2021NormativDescarcă
209.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
208.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
207.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
206.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
205.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
204.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
203.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
202.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
201.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iulie 202116Iunie2021NormativDescarcă
200.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
199.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
198.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202116Iunie2021NormativDescarcă
197.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Adam Marica16Iunie2021NormativDescarcă
196.Dispozitie referitor la: delegarea catre doamna Nedelcu Emilia Mirela a unora dintre atributiile aferente functiei publice vacante de arhitect sef16Iunie2021NormativDescarcă
194.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Iunie 202111Iunie2021NormativDescarcă
193.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei incepand cu luna Iulie 202111Iunie 2021NormativDescarcă
192.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Iunie 202111Iunie2021NormativDescarcă
191.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei incepand cu luna Iulie 202111Iunie2021NormativDescarcă
190.Dispozitie referitor la: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor11Iunie 2021NormativDescarcă
189.Dispozitie referitor la: incetarea raportului de serviciu a domnului Stoica Iulian 11Iunie2021NormativDescarcă
188.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Iunie 202111Iunie2021NormativDescarcă
186.Dispozitie referitor la: incetare indemnizatie pentru copil cu handicap grav09Iunie2021NormativDescarcă
185.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei pentru copilul cu handicap grav09Iunie 2021NormativDescarcă
184.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, tichetului social pentru gradinita si a ajutorului social incepand cu luna Iunie 202109Iunie2021NormativDescarcă
183.Dispozitie referitor la: numire in functie publica de executie09Iunie2021NormativDescarcă
182.Dispozitie referitor la: numire in functie publica de executie 09Iunie 2021NormativDescarcă
181.Dispozitie referitor la: incetare contract individual de munca consilier personal primar09Iunie2021NormativDescarcă
180.Dispozitie referitor la: incetare contract individual de munca consilier personal primar09Iunie2021NormativDescarcă
179. - bisDispozitie referitor la: reluare ajutor social pe luna Iunie 202131Mai2021NormativDescarcă
179.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membrii echipa proiect31Mai2021NormativDescarcă
178.Dispozitie referitor la: plata indemnizaztiei pentru persoana cu handicap grav28Mai2021NormativDescarcă
175.Dispozitie referitor la: centrului operativ pentru situatii de urgenta cu activitate temporara la nivelul orasului Piatra Olt 26Mai2021NormativDescarcă
174.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav25Mai2021NormativDescarcă
173.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Hurmuz Florina25Mai2021NormativDescarcă
172.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Chiriac Petre25Mai2021NormativDescarcă
171.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Vasile Alexandru25Mai2021NormativDescarcă
170.Dispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta publica ordinara20Mai2021NormativDescarcă
169.Dispozitie referitor la: desmnare in functia de agent de inundatii17Mai2021NormativDescarcă
168.Dispozitie referitor la: trecerea in alta transa de vechime in munca, avansarea in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca si stabilire drepturi salariale14Mai2021NormativDescarcă
167.Dispozitie referitor la: incetarea raportului de serviciu a doamnei Tornea Alexandrina14Mai2021NormativDescarcă
166.Dispozitie referitor la: delegare atributii sef birou 11Mai2021NormativDescarcă
165.Dispozitie referitor la: modificare a cuantumului ajutorului social pe luna Mai 202107Mai2021NormativDescarcă
164.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita07Mai2021NormativDescarcă
163.Dispozitie referitor la: desemnare responsabil administrare sala de sport28Aprilie2021NormativDescarcă
162.Dispozitie referitor la: constituire comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor 28Aprilie2021NormativDescarcă
161.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membrii echipa proiect28Aprilie2021NormativDescarcă
160.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna mai 202127Aprilie2021NormativDescarcă
159.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna mai 202127Aprilie 2021NormativDescarcă
158.Dispozitie referitor la: plata indemnizatie pentru persoana cu handicap grav 27Aprilie2021NormativDescarcă
157.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna aprilie 202127Aprilie2021NormativDescarcă
156.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Patrascu Filofteia26Aprilie2021NormativDescarcă
155.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav26Aprilie2021NormativDescarcă
154.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Mai 202126Aprilie2021NormativDescarcă
153.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Aprilie 202126Aprilie2021NormativDescarcă
152.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Eremencu Ionela Ofelia26Aprilie2021NormativDescarcă
151.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnie Pavel Elena26Aprilie2021NormativDescarcă
150.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Ion Remus Ovidiu26Aprilie2021NormativDescarcă
149.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Patrascu Viorica26Aprilie2021NormativDescarcă
148.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Stoean Victorita26Aprilie2021NormativDescarcă
147.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Nica Luiza Elena26Aprilie2021NormativDescarcă
146.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Hurmuz Florina26Aprilie2021NormativDescarcă
145.Dispozitie referitor la: acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Roman Ninel26Aprilie2021NormativDescarcă
144.Dispozitie referitor la: acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Radu Iulian26Aprilie2021NormativDescarcă
143.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Stoian Liviu26Aprilie2021NormativDescarcă
142.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Costache Romulus26Aprilie2021NormativDescarcă
140.Dispozitie referitor la: delegare atributii secretar general22Aprilie 2021NormativDescarcă
139.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Mai 202120Aprilie2021NormativDescarcă
138.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav15Aprilie2021NormativDescarcă
137.Dispozitie referitor la: delegare atributii secretar general15Aprilie2021NormativDescarcă
136.Dispozitie referitor la: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor prin negociere directa fara anunt de publicare in vederea atribuirii act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Culture Green - Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"09Aprilie2021NormativDescarcă
135.Dispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta publica extraordinara09Aprilie2021NormativDescarcă
134.Dispozitie referitor la: imputernicire persoana responsabila cu gestionarea registrului cainilor fara stapan, precum si emiterea deciziilor de eutanasiere a acestora08Aprilie2021NormativDescarcă
133.Dispozitie referitor la: reluarea ajutor social pe luna aprilie 202105 Aprilie 2021NormativDescarcă
132.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna aprilie 202105Aprilie2021NormativDescarcă
131.Dispozitie referitor la: incetarea tichetului social pentru gradinita incepand cu luna martie 202105Aprilie 2021NormativDescarcă
130.Dispozitie referitor la: incadrare in munca pe perioada nedeterminata05Aprilie2021NormativDescarcă
129.Dispozitie referitor la: incadrare in munca pe perioada nedeterminata05Aprilie2021NormativDescarcă
128.Dispozitie referitor la: reluarea ajutorului social pe luna Aprilie 202105Aprilie2021NormativDescarcă
127.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membrii echipa proiect05Aprilie2021NormativDescarcă
126.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului social pe luna Aprilie 202105Aprilie2021NormativDescarcă
125.Dispozitie referitor la: neacordarea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei05Aprilie2021NormativDescarcă
124.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Aprilie 202105Aprilie2021NormativDescarcă
123.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Aprilie 202105Aprilie2021NormativDescarcă
122.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav05Aprilie2021NormativDescarcă
121.Dispozitie referitor la: rectificare act de casatorie05Aprilie2021NormativDescarcă
120.Dispozitie referitor la: modificare temporara a sediului locului de munca02Aprilie2021NormativDescarcă
119.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav30Martie2021NormativDescarcă
118.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei30Martie2021NormativDescarcă
117.Dispozitie referitor la: modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei30Martie2021NormativDescarcă
116.Dispozitie referitor la: modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei30Martie2021NormativDescarcă
115. - BisDispozitie referitor la: delegare atributii secretar general29Martie2021NormativDescarcă
115.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Aprilie 202125Martie2021NormativDescarcă
114.Dispozitie referitor la: delegare atributii primar25Martie2021NormativDescarcă
113.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav24Martie2021NormativDescarcă
112. - bisDispozitie referitor la: convocarea consiliului local la sedinta publica ordinara24Martie2021NormativDescarcă
112.Dispozitie referitor la: imputernicire persoane pentru constatare si aplicare sanctiuni conform H.C.L Nr. 13 / 25.02.202116Martie2021NormativDescarcă
111.Dispozitie referitor la: imputernicire persoane pentru constatare si aplicare sanctiuni conform H.C.L Nr. 11 / 25.02.202116Martie2021NormativDescarcă
110.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei insotitor pentru persoana cu handicap grav, Cosma Marcel15Martie2021NormativDescarcă
109.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Aprilie 202115Martie2021NormativDescarcă
108.Dispozitie referitor la: incetarea raportului de serviciu a domnului Jianu Cornel Costel15Martie2021NormativDescarcă
107.Dispozitie referitor la: stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Vasile Gheorghita15Martie2021NormativDescarcă
106.Dispozitie referitor la: incetarea contractului individual de munca 15Martie2021NormativDescarcă
105.Dispozitie referitor la: incetarea idemnizatiei pentru pesoana cu handicap grav15Martie2021NormativDescarcă
104.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
103.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
102.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
101.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
100.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
99.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
98.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
97.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
96.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
95.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
94.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
93.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Martie 202109Martie2021NormativDescarcă
92.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Aprilie 202109Martie2021NormativDescarcă
91.Dispozitie referitor la: delegare atributii09Martie2021NormativDescarcă
90.Dispozitie referitor la: actualizare Comisia oraseneasca Piatra Olt pentru Recensamantul General Agricol09Martie2021NormativDescarcă
89.Dispozitie referitor la: incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si a ajutorului social pe luna Noiembrie 202004Martie2021NormativDescarcă
88.Dispozitie referitor la: neacordarea tichetului social pentru gradinita in luna februarie 202104Martie2021NormativDescarcă
87.Dispozitie referitor la: neacordarea tichetului social pentru gradinita in luna februarie 202104Martie2021NormativDescarcă
86. - bisDispozitie referitor la: neacordarea tichetului social pentru gradinita in luna februarie 202104Martie2021NormativDescarcă
86.Dispozitie referitor la: neacordarea tichetului social pentru gradinita in luna februarie 202104Martie2021NormativDescarcă
85.Dispozitie referitor la: neacordarea tichetului social pentru gradinita in luna februarie 202104Martie2021NormativDescarcă
84.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Burdulea Elena Marcela03Martie2021NormativDescarcă
83.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Stoica Viorica03Martie2021NormativDescarcă
82.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Stoica Angela 03Martie2021NormativDescarcă
81.Dispozitie referitor la: aprobarea unui ajutor de inmormantare familiei domnului Lincan Irinel Bobi26Februarie2021NormativDescarcă
80.Dispozitie referitor la: constituirea comisiei de concurs26Februarie2021NormativDescarcă
79.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membrii echipa proiect26Februarie 2021NormativDescarcă
78.Dispozitie referitor la: incadrare perosnal pe perioada determinata26Februarie2021NormativDescarcă
77.Dispozitie referitor la: incetarea contractului de munca a doamnei Dita Ionela, asistent personal al copilului cu handicap grav Dita Maya Dana Maria 26Februarie2021NormativDescarcă
76.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav24Februarie2021NormativDescarcă
75.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor a doamnei - Popa Marilena Lidia24Februarie2021NormativDescarcă
74.Dispozitie referitor la: privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Serban Elena24Februarie2021NormativDescarcă
73.Dispozitie referitor la: privind aprobarea unui ajutor financiar de urgenta familiei domnului Nicola Marin24Februarie2021NormativDescarcă
72. - bisDispozitie referitor la: Convocarea Consiliului Local la sedinta publica ordinara18Februarie2021NormativDescarcă
72.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita18Februarie2021NormativDescarcă
71.Dispozitie referitor la: suspendarea ajutorului social pe luna Februarie18Februarie2021NormativDescarcă
70.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei17Februarie2021NormativDescarcă
69Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Martie 202117Februarie2021NormativDescarcă
68.Dispozitie referitor la: modificarea valorii tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
67.Dispozitie referitor la: modificarea valorii tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
66.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
65.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
64.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
63.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
62.Dispozitie referitor la: acordarea tichetului social pentru gradinita17Februarie2021NormativDescarcă
61.Dispozitie referitor la: creare debit la ajutorul social12Februarie2021NormativDescarcă
60.Dispozitie referitor la: creare debit la ajutorul social12Februarie2021NormativDescarcă
59.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Februarie 202110Februarie2021NormativDescarcă
58.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Bujor Gabriel10Februarie2021NormativDescarcă
57.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, persoanei singure Eremencu Florea10Februarie2021NormativDescarcă
56.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Gusu Victor10Februarie2021NormativDescarcă
55.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Adam Laurentiu10Februarie2021NormativDescarcă
54.Dispozitie referitor la: creare debit la alocatia pentru sustinerea familiei si a ajutorului social10Februarie2021NormativDescarcă
53.Dispozitie referitor la: creare debit la alocatia pentru sustinerea familiei10Februarie2021NormativDescarcă
52.Dispozitie privind desemnarea comisiei de acceptanta a seriviciilor de inregistrare sistematica pe sectoarele cadastrale UAT Piatra Olt, judetul Olt, Sectoare cadastrale 2,4,9,12,13,1509Februarie 2021NormativDescarcă
51.Dispozitie referitor la: desemnare persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare si urmarirea derularii contractului de achiztie publica pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate in orasul Piatra Olt pentru sectoarele cadastrale09Februarie2021NormativDescarcă
50.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav - DIDIU DUMITRU02Februarie2021NormativDescarcă
49.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav - POPA IOANA29Ianuarie2021NormativDescarcă
48 - bisDispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor prin negociere directa fara anunt de publicare in vederea atribuirii act aditional la contractul de lucrari "Modernizare si reabilitare Scoala Primara Bistrita in Oras Piatra Olt, judetul Olt" - rest de executat28Ianuarie2021NormativDescarcă
48.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap28Ianuarie2021NormativDescarcă
47.Dispozitie referitor la: stabilire procent majorare salariu membri echipa proiect28Ianuarie2021NormativDescarcă
46.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
45.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
44.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
43.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
42.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
41.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
40.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
39.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
38.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
37.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
36.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
35.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
34.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
33.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
32.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
31.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
30.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
29.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
28.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
27.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
26.Dispozitie referitor la: stabilire salariu 26Ianuarie2021NormativDescarcă
25.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
24.Dispozitie referitor la: stabilire salariu26Ianuarie2021NormativDescarcă
23.Dispozitie cu privire la: stabilire indemnizatie lunara pentru insotitorii persoanelor cu handicap26Ianuarie2021NormativDescarcă
22.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Februarie 202126Ianuarie2021NormativDescarcă
21.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav26Ianuarie2021NormativDescarcă
20.Dispozitie referitor la: incetarea indemnizatiei de insotitor a doamnei - Vasile Elena25Ianuarie2021NormativDescarcă
19.Dispozitie referitor la: plata indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav25Ianuarie2021NormativDescarcă
18.Dispozitie referitor la: incetarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Jianu Cornel Costel functionar public - functie publica de executie25Ianuarie2021NormativDescarcă
17.Dispozitie referitor la: convocarea Consiliului Local la sedinta publica ordinara22Ianuarie2021NormativDescarcă
16.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Februarie 202119Ianuarie2021NormativDescarcă
15.Dispozitie privind: incetarea contractului de munca al domnului/doamnei Costache Roxana Mariana, asistent personal al copilului cu handicap grav Costache Rafael Stefan Catalin 19Ianuarie2021NormativDescarcă
14.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social pe luna Februarie 202118Ianuarie2021NormativDescarcă
13.Dispozitie referitor la: convocarea Consiliului Local la sedinta publica de indata18Ianuarie2021NormativDescarcă
12.Dispozitie referitor la: acordarea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei15Ianuarie2021NormativDescarcă
11.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Cochintoiu Ion 15Ianuarie2021NormativDescarcă
10.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, persoanei singure Costache Doina15Ianuarie2021NormativDescarcă
9.Dispozitie privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiei Costache Romulus15Ianuarie2021NormativDescarcă
8.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Februarie 202115Ianuarie2021NormativDescarcă
7.Dispozitie referitor la: trecerea in alta transa de vechime in munca, avansarea in gradatie corespunzatoare transei de vechime in munca si stabilire drepturi salariale15Ianuarie2021NormativDescarcă
6.Dispozitie referitor la: incetarea contractului individual de munca15Ianuarie2021NormativDescarcă
5.Dispozitie referitor la: incetare ajutor social pe luna Ianuarie 202114Ianuarie2021NormativDescarcă
4.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Ianuarie 202114Ianuarie2021NormativDescarcă
3.Dispozitie referitor la: incetarea ajutorului social pe luna Ianuarie 202114Ianuarie2021NormativDescarcă
2.Dispozitie referitor la: trecerea in alta transa de vechime in munca, avansarea in gradatie corespunzatoare transei de vechime in munca si stabilire drepturi salariale14Ianuarie2021NormativDescarcă
1.Dispozitie cu privire la: acoperirea deficitului de casa pentru sectiunea de dezvoltare a Bugetului Local sursa A, din excedentul anului bugetar 202005Ianuarie2021NormativDescarcă
Sari la conținut