Biroul Administratie Publica Locala

Acte necesare pentru depunere dosar Alocatie pentru Sustinerea Familiei

                 Legea Nr. 277 din 2010 si H.G. Nr. 38 din 2011 privind Normele Metodologice de aplicare a acesteia – Documente necesare:

 • Copie si Original certificat inmatriculare masina;
 • Livretul de familie, completat la zi  – copie si original – (1 exemplar);
 • Buletinele / cartile de identitate ale parintilor si copiilor peste 14 ani – copie si original;
 • Certificatul de casatorie-copie si original – (1 exemplar);
 • Certificatele de nastere ale copiilor – copii si originale – (2 exemplare);
 • Horarare Judecatoreasca de divort ramasa definitiva / certificat de deces / adeverinta de la penitenciar pentru sotul arestat, Hotarare de condamnare unde este cazul -copie si original, pensie alimentara si incredintare copil la unul din parinti actualizata anual;
 • Hotarare de plasament familial, unde este cazul;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap si o dmultipluda eliberata de secretariatul comisiei pentru protectia copilului din cadrul DGASPC Olt prin care sa ateste ca respectivul copil nu poate fi inscris in nici o forma de invatamant prevazuta de lege –  unde este cazul;
 • Copie dupa actul locuintei: contract de vinzare cumparare /contract de inchiriere, contract comodat, etc;
 • Titlu de proprietate;
 • Cupoane de pensie, unde este cazul;
 • Cupon pensie intretinere, unde este cazul;
 • Cupon ajutor de somaj, unde este cazul;
 • Adeverinte de salariat cu mentionarea salariului net pe luna anterioara depunerii dosarului si specificatia daca se beneficiaza sau nu de bonuri valorice si suma ;
 • Cupoane alocatie de stat;
 • Extras de cont pentru copii care primesc alocatia pe card;
 • Adeverinte de elev cu mentinunea daca copilul frecventeaza cursurile scolare, daca primeste sau nu bursa, suma, daca a repetat anul scolar anterior, absentele din semestrul anterior si media la purtare;
 • Cerere si declaratie tip se obtine de la primarie sau de pe situl primariei;
 • Adeverinta componenta de la registrul agricol (Primarie – compartimentul agricol);
 • Adeverinta de la serviciul impozite si taxe din care sa rezulte daca detine bunuri mobile si imobile, mijloace de transport, terenuri intravilane sau extravilane supuse impozitarii in proprietate sau folosinta (Primarie – Serviciul Taxe si impozite ) pentru sot si sotie sau concubini;
 • Adeverinta cu bunurile mobile si imobile de la vechiul domiciliu;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei de la vechiul domiciliu;
 • Contract de arendare pentru terenurile proprietate personala aflate in arenda;
 • Dosar cu sina;
 • Unde locuiesc mai multe familii intr-o gospodarie declaratie notariala ca nu rezulta venituri din gospodarirea impreuna cu parintii sau alte familii declarate de solicitant conform art. 7  alin. 4 din H.G. Nr. 38 din 2011 (nume si prenume).

 

Formulare Alocatie pentru Sustinerea Familiei

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
4.Anexa Nr. 2 la H.G. Anexa Nr. 1a la NM - Cerere scurta pentru modificare ASF2021Descarca
3.Anexa Nr. 1 la HG Anexa Nr. 1 la NM - Cerere mare2021Descarca
2.Anexa Nr. 3 la H.G. Anexa Nr. 2 la NM - ancheta mare2021Descarca
1.Declaratie Confidentialitate2021Descarca

Acte necesare pentru intocmirea dosarului conform OUG Nr. 111 din 2010 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

 • Cerere tip;
 • Adeverinta tip cu mentiunea daca a beneficiat de tichete de masa – valoarea aferenta fiecarei luni;
 • Declaratii tip;
 • Decizia de suspendare contract de munca pentru crestere copil pentru intrare in ICC;
 • Certificatele nastere al copilului sau al copiilor – (originale si copii);
 • Buletin de identitate mama si tata – (original si copie);
 • Certificat casatorie (original si copie);
 • Livret familie (original si copie);
 • Extras cont cu codul IBAN;
 • Ancheta sociala pentru concubinaj;
 • 1 dosar cu sina; 

Acte necesare pentru prelungirea dosarului conform OUG Nr. 111 din 2010 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului 3 – 7 ani

 • Cerere tip;
 • Adeverinta tip cu mentiunea daca a beneficiat de tichete de masa – valoarea aferenta fiecarei luni;
 • Declaratii tip;
 • Decizia de  prelungire suspendare contract de munca pentru crestere copil cu handicap 3 – 7 ani pentru intrare in ICC;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap al copilului;
 • Adeverinta de la serviciul contabilitate din cadrul Primariei din care sa rezulte ca nu este asistent personal sau nu beneficiaza de indemnizatie insotitor persoana /copil  cu handicap;
 • Certificatele de nastere al copilului sau al copiilor  – (originale si copii);
 • Buletin de identitate mama si tata – (original si copie);
 • Certificat casatorie (original si copie);
 • Livret familie (original si copie);
 • Extras cont cu codul IBAN;
 • 1 dosar cu sina;

Formulare Dosar privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
5.Declaratie de confidentialitate2021Descarca
4.Declaratia celuilalt parinte2021Descarca
3.Declaratia celuilalt sot pentru stimulent2021Descarca
2.Cerere ICC2021Descarca
1.Adeverinta Angajator2021Descarca

Actele necesare pentru depunere dosar alocatie de stat pentru copii nascuti in afara Romaniei

 • Copie  si original actul de identitate mama;
 • Copie si original  actul de identitate tata;
 • Copie si original certificatul de nastere al copilului – 2 exemplare;
 • Copie si original Livretul de familie;
 • Copie si original Certificatul de casatorie;
 • Cererea tip (Primarie);
 • Cerere solicitare de date suplimentare (Primarie);
 • Codice fiscal pentru parinti , copii sau taheta sanitara pentru toti membrii (tata, mama si copilul pentru care se solicita alocatia de stat);
 • Dmultipluda ca nu primeste alocatie de stat din zona in care locuiesc in tara UE;
 • Contract de munca tradus din UE;
 • 1 dosar cu sina;
 • Adeverinta din care sa rezulte ca a solicitat alocatie de stat si nu a primit de la serviciul social din regiunea unde lucreaza in UE;
 • Copie carnet somaj, alte documente traduse;

Formulare depunere dosar alocatie de stat pentru copii nascuti in afara Romaniei

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
3.Solicitare de date suplimentare2021Descarca
2.Declaratie de Confidentialitate2021Descarca
1.Cerere Alocatie de Stat2021Descarca

Acte necesare pentru depunere dosar alocatie de stat

 • Copie si original actul de identitate mama;
 • Copie si original actul de identitate tata;
 • Copie si original certificatul de nastere al copilului – (2 exemplare);
 • Copie si original Livretul de familie;
 • Copie si original Certificatul de casatorie;
 • Cererea tip;
 • 1 dosar cu sina;
 • Copie hotarare divort;
 • Hotarare plasament – unde este cazul;
 • Hotarare tutela unde – este cazul;

Formulare depunere dosar alocatie de stat

Nr. Crt.ContinutAnulDescarca
2.Declaratia de confidentialitate2021Descarca
1.Cerere Alocatie de Stat2021Descarca
Sari la conținut