Afisaj Nr. 30/06.03.2023

Anunţ public

  ORAŞUL PIATRA OLT , titular al proiectului ,,  ÎNFIINŢARE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SAT BISTRIŢA NOUĂ, ORAŞ PIATRA OLT, JUDEŢUL OLT,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM OLT in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA, ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT" propus a fi amplasat in PIATRA OLT, SAT BISTRITA NOUA, JUDETUL OLT.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3 jud. Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

 Publicul interesat  poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Sari la conținut