ANUNT

Aducem la cunostinta publicului PROIECTUL DE HOTARÂRE privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orasului Piatra Olt, județul Olt

      Potrivit art.7,alin.(2) din Legea nr.52/2003 ,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica locala,” (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde:  referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, raport de specialitate  , precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

  Proiectul de act normativ, cu documantatia de baza, poate fi consultat pe pagina web a Primariei Piatra Olt 

– Site-ul www.primariapiatraolt.ro, la secţiunea Informatii publiceDescarca Document

– La sediul Primariei orasului Piatra Olt

   In conformitate cu prevederile art,7, alin.(2)  din Legea nr.52/2003, republicata, pana la data de 29.08.2021 , se pot transmite in scris opinii , sugestii, propuneri cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii.

      Cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa Primaria orasului Piatra Olt, str.Florilor, nr.2, judetul Olt sau pe email: primariapiatraolt@yahoo.com

Sari la conținut