ANUNȚ

         În conformitate cu prevederile art. 7 al legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria orașului Piatra Olt supune dezbaterii publice Anexa la proiectul de Hotărâre a Consiliului local al orașului Piatra Olt referitor la Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Piatra Olt pe anul fiscal 2023.

         Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la proiectul de buget supus dezbaterii publice pot fi depuse la registratura Primăriei orașului Piatra Olt sau transmise prin poștă, pe adresa primăriei Piatra Olt, Str. Florilor, Nr. 2, sau la adresa de e-mail primariapiatraolt@yahoo.com în perioada 19.12.2022.

         Dezbaterea va avea loc în data de 20.01.2023 ora 10:00 în Sala de Consiliu a Primăriei orașului Piatra Olt.

         Proiectul de Hotărâre poate fi consultat de către cei interesați și la sediul Primăriei Piatra Olt, Str. Florilor, Nr. 2 sau accesând urmatorul link : Proiect de Hotarare Nr. 85 Privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2023

 
           

 

Sari la conținut