ANUNȚ

                           Numele autorităţii sau instituţiei publice PRIMARIA ORASULUI PIATRA-OLT

          Astăzi, 21.12.2022, PRIMARIA ORASULUI PIATRA-OLT, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Program de masuri de gospodarire,intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 2023.

          Programul de masuri de gospodarire,intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 2023 se stabileste  conform Ordonantei nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,

          Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • raport de specialitate

          Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la https://primariapiatraolt.ro/registrul-pentru-evidenta-proiectelor-de-hotarari-ale-autoritatii-deliberative/.• la sediul instituţiei din Piatra-Olt, Strada Florilor, Nr 2 • proiectul de act normativ se poate descarca de pe pagina de internet a instituţiei.

          Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.01.2023, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primariapiatraolt@yahoo.com , prin poştă, pe adresa Piatra-Olt, Str Florilor, Nr. 2;  la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Piatra-Olt, Str Florilor, Nr. 2 între orele 08:00-10:00.

         Materialele transmise vor purta menţiunea : Program de masuri de gospodarire,intretinere si curatenie a orasului Piatra Olt pe anul 2023.

         Proiectul de Hotărâre poate fi consultat de către cei interesați și la sediul Primăriei Piatra Olt, Str. Florilor, Nr. 2 sau accesând urmatorul link : Proiect de Hotarare Nr. 89 Privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2023

 
           
Sari la conținut