ANUNT

Aducem la cunostinta publicului
PROIECTUL DE HOTARÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Construire spatiu comercial,  racord utilitati, refaceri imprejmuiri teren si amplasare totem reclame”

 

Potrivit art.7,  din Legea nr.52/2003 ,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica locala ,,In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii,,.

  Proiectul de act normativ, cu documantatia de baza, poate fi consultat la sediul Primariei orasului Piatra Olt, judetul Olt, compartiment Urbanism.

     In conformitate cu prevederile art.7, din Legea nr.52/2003, republicata, pana la data de 02.06.2022, se pot transmite in scris opinii , sugestii, propuneri cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pe adresa Primaria orasului Piatra Olt, str.Florilor, nr.2, judetul Olt sau pe email: primariapiatraolt@yahoo.com.

– Anuntul poate fi descarcat accesand urmatorul link – Descarca Document.

 

 

Sari la conținut